1 kurt / 1 hod. do 15:00 hod.

1 kurt / 1 hod. od 15:00 hod.

1 kurt / 1 hod. na celú sezónu

Príplatok za osvetlenie

26,00 €

13,00 €

9,00 €

13,00 €

PRENÁJOM KURTU 

5,00 €

10,00 €

5,00 €

3,00 €

CENNÍK - LETNÁ SEZÓNA 2020

27.4.2020 - 30.9.2020

Individuálny tréning s trénerom

Tréning 2 hráči + 1 tréner  

Tréning 3 hráči + 1 tréner 

Tréning 4 hráči + 2 tréneri

TENISOVÁ ŠKOLA

TENIS PRE DOSPELÝCH

Individuálny tréning s trénerom

50,00 €

1 hráč / 1 hod.

KLUBOVÉ ČLENSKÉ 

Letná sezóna 2020 *

1 hráč / 1 hod.

Jednorazový poplatok

35,00 €

Cena za tréning v rámci Tenisovej školy a Tenisu pre dospelých zahŕňa trénera, kurt a loptičky.

Letná tenisová sezóna pre pravidelné tréningy platí v termínoch 27.4.2020 - 30.9.2020. 

* Klubové členské na letnú sezónu 2020 platí od 27.4.2020 do 30.9.2020 a je potrebné uhradiť pred začiatkom sezóny. Členovia - hráči klubu môžu počas letnej sezóny mimo tréningových hodín bezplatne využívať voľné tenisové kurty v našom areáli na hru s vlastnými sparing partnermi.

Podmienky zaradenia hráča do tréningu:

Každý hráč musí mať zaplatený klubový členský poplatok.

Individuálny tréning možno zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom a hráčovi ponúkneme náhradný tréning.

Hráčovi kolektívneho tréningu sa v prípade jeho neprítomnosti neposkytuje náhradná hodina.

V prípade, že hráč zruší tréning neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za tréning.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

Podmienky prenájmu a využívania kurtov počas letnej sezóny:

Rezerváciu kurtu je možné zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom. 

V prípade, že klient zruší rezerváciu kurtu neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za prenájom kurtu.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

Klient je povinný kurt po ukončení pozametať v rámci času, počas ktorého má kurt prenajatý. Za každú ďalšiu načatú pol hodinu po ukončení prenájmu bude účtovaný poplatok 2,50 €. 

1 hráč / 1 hod.

1 hráč / 1 hod.

40,00 €

TENIS PRE DOSPELÝCH

TENISOVÁ ŠKOLA

36,00 €

18,00 €

27,50 €

12,00 €

18,00 €

5,00 €

Individuálny tréning s trénerom

Tréning 2 hráči + 1 tréner 

Tréning 2 hráči + 2 tréneri 

Tréning 3-4 hráči + 1 tréner 

Tréning 4 hráči a viac + 2-3 tréneri

Sparingový tréning 

Individuálny tréning s trénerom

CENNÍK - ZIMNÁ SEZÓNA 2019/2020

4.11.2018 - 20.3.2019

Zimná tenisová sezóna pre pravidelné tréningy trvá od 4.11.2019 do 20.3.2020.

Počas vianočných prázdnin od 23.12.2019 do 5.1.2020 tréningy nebudú prebiehať a nebudú účtované.

© 2018 TK Tennis Classic

OFICIÁLNY PARTNER:

LINKY:

122_sty.jpg
123_etenis.jpg
124_itf.jpg
125_tenniseurope.jpg
  • Facebook
  • Instagram