top of page
314827-P8KFU2-643_edited.jpg

1 hráč / 1 hod.

1 hráč / 1 hod.

50,00 €

TENIS PRE DOSPELÝCH

TENISOVÁ ŠKOLA*

48,00 €

24,00 €

19,50 €

17,50 €

7,50 €

Individuálny tréning s trénerom

Tréning 2 hráči + 1 tréner 

Tréning 3 hráči + 1 tréner

Tréning 4 hráči a viac 

Sparingový tréning (sobota) 

Individuálny tréning s trénerom

CENNÍK - ZIMNÁ SEZÓNA 2022/2023

Platnosť cenníka: 24.10.2022 - 17.03.2023

* Ceny Tenisovej školy platia pre hráčov s uhradeným členským poplatkom 60 €, ktorý platí od 1.1.2022 do 31.12.2022. Na rok 2023 treba znova uhradiť členský poplatok.

 

Cena za tréning v rámci Tenisovej školy a Tenisu pre dospelých zahŕňa trénera, kurt a loptičky.

Zimná tenisová sezóna pre pravidelné tréningy trvá od 24.10.2022 do 17.3.2023.

Počas vianočných prázdnin od 23.12.2022 do 8.1.2023 tréningy nebudú prebiehať a nebudú účtované.

Podmienky zaradenia hráča do tréningu:

Individuálny tréning možno zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom a hráčovi ponúkneme náhradný tréning.

Hráčovi kolektívneho tréningu sa v prípade jeho neprítomnosti neposkytuje náhradná hodina.

V prípade, že hráč zruší tréning neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za tréning.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

1 kurt / 1 hod. do 15:00 hod.

1 kurt / 1 hod. od 15:00 hod.

1 kurt / 1 hod. na celú sezónu

Príplatok za osvetlenie

32,00 €

17,00 €

15,00 €

13,00 €

17,00 €

PRENÁJOM KURTU 

9,00 €

12,00 €

10,00 €

5,00 €

Individuálny tréning s trénerom

Tréning 2 hráči + 1 tréner  

Tréning 3 hráči + 1 tréner 

Tréning 4 hráči + 1 tréner

Skupinový tréning 1,5 hod.

TENISOVÁ ŠKOLA

TENIS PRE DOSPELÝCH

Individuálny tréning s trénerom

1 hráč / 1 hod.

KLUBOVÉ ČLENSKÉ 

1 hráč / 1 hod.

Jednorazový poplatok

40,00 €

Sezóna 2022 *

60,00 €

CENNÍK - LETNÁ SEZÓNA 2022

Platný od 11.4.2022 (vrátane)

Cena za tréning v rámci Tenisovej školy a Tenisu pre dospelých zahŕňa trénera, kurt a loptičky.

* Klubové členské na sezónu 2022 je platné od 1.1.2022 do 31.12.2022 a je potrebné uhradiť pred začiatkom sezóny. Členovia - hráči klubu môžu počas letnej sezóny mimo tréningových hodín bezplatne využívať voľné tenisové kurty v našom areáli na hru s vlastnými sparing partnermi.

Podmienky zaradenia hráča do tréningu:

Každý hráč musí mať zaplatený klubový členský poplatok.

Individuálny tréning možno zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom a hráčovi ponúkneme náhradný tréning.

Hráčovi kolektívneho tréningu sa v prípade jeho neprítomnosti neposkytuje náhradná hodina.

V prípade, že hráč zruší tréning neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za tréning.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

Podmienky prenájmu a využívania kurtov počas letnej sezóny:

Rezerváciu kurtu je možné zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom. 

V prípade, že klient zruší rezerváciu kurtu neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za prenájom kurtu.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

Klient je povinný kurt po ukončení pozametať v rámci času, počas ktorého má kurt prenajatý. Za každú ďalšiu načatú pol hodinu po ukončení prenájmu bude účtovaný poplatok 2,50 €. 

bottom of page