top of page

CENNÍK - LETNÁ SEZÓNA 2024

Platnosť cenníka: od 8.4.2024

1 hráč / 1 hod.

TENISOVÁ ŠKOLA*

Individuálny tréning s trénerom

Tréning 2 hráči + 1 tréner  

Tréning 3 hráči + 1 tréner 

Tréning 4 hráči + 1 tréner

34,00 €

18,00 €

16,00 €

14,00 €

TENIS PRE DOSPELÝCH

1 hráč / 1 hod.

Individuálny tréning s trénerom

45,00 €

314827-P8KFU2-643_edited.jpg

KLUBOVÉ ČLENSKÉ

Jednorazový poplatok

Sezóna 2024**

80,00 €

PRENÁJOM KURTOV

1 kurt / 1 hod.

Prenajom kurtov

Ceny pre členov klubu

Prac. dni do 15:00 hod.

Prac. dni od 15:00 hod.

Víkend

Prenájom kurtu na celú sezónu

Príplatok za osvetlenie

11,00 €

13,00 €

10,00 €

11,00 €

6,00 €

Ceny pre nečlenov klubu

Prac. dni do 15:00 hod.

Prac. dni od 15:00 hod.

Víkend

Prenájom kurtu na celú sezónu

Príplatok za osvetlenie

13,00 €

15,00 €

12,00 €

13,00 €

6,00 €

VÝHODY PRE ČLENOV KLUBU:

 

Členovia - hráči klubu s uhradeným členským poplatkom môžu počas letnej sezóny mimo tréningových hodín:
 

- bezplatne využívať voľné tenisové kurty v našom areáli na sparing s členom - hráčom klubu.

 

- bezplatne 1 hodinu týždenne môžu využiť voľný tenisový kurt s vlastnými sparingom (nečlenom klubu)

 

. využiť 50% zľavu z cenníkových cien za využite voľného kurtu na hru s vlastným sparingom (nečlenom klubu) po vyčerpaní 1 hodiny týždenne zadarmo. 

Cena za tréning v rámci Tenisovej školy a Tenisu pre dospelých zahŕňa trénera, kurt a loptičky.

* Ceny Tenisovej školy platia pre hráčov s uhradeným klubovým členským poplatkom 80 €

** Klubové členské na sezónu 2024 je platné od 1.1.2024 do 31.12.2024 a je potrebné ho uhradiť pred začiatkom sezóny.

Podmienky zaradenia hráča do tréningu:

Každý hráč musí mať zaplatený klubový členský poplatok.

Individuálny tréning možno zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom a hráčovi ponúkneme náhradný tréning.

Hráčovi kolektívneho tréningu sa v prípade jeho neprítomnosti neposkytuje náhradná hodina.

V prípade, že hráč zruší tréning neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za tréning.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

Podmienky prenájmu a využívania kurtov počas letnej sezóny:

Rezerváciu kurtu je možné zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom. 

V prípade, že klient zruší rezerváciu kurtu neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za prenájom kurtu.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

Klient je povinný kurt po ukončení pozametať v rámci času, počas ktorého má kurt prenajatý. Za každú ďalšiu načatú pol hodinu po ukončení prenájmu bude účtovaný poplatok 2,50 €. 

CENNÍK - ZIMNÁ SEZÓNA 2023/2024

Platnosť cenníka: 16.10.2023 - 29.03.2024

1 hráč / 1 hod.

TENISOVÁ ŠKOLA*

Individuálny tréning s trénerom

Tréning 2 hráči + 1 tréner 

Tréning 3 hráči + 1 tréner

Tréning 4 hráči a viac 

Sparingový tréning (sobota) 

48,00 €

24,00 €

19,50 €

17,50 €

7,50 €

TENIS PRE DOSPELÝCH

1 hráč / 1 hod.

Individuálny tréning s trénerom

50,00 €

* Ceny Tenisovej školy platia pre hráčov s uhradeným členským poplatkom 80 €, ktorý platí od 1.1.2023 do 31.12.2023. Na rok 2024 treba znova uhradiť členský poplatok.

Cena za tréning v rámci Tenisovej školy a Tenisu pre dospelých zahŕňa trénera, kurt a loptičky.

Zimná tenisová sezóna pre pravidelné tréningy trvá od 16.10.2023 do 29.3.2024.

Počas vianočných prázdnin od 20.12.2023 do 8.1.2024 tréningy nebudú prebiehať a nebudú účtované.

Podmienky zaradenia hráča do tréningu:

Individuálny tréning možno zrušiť 48 hodín pred dohodnutým termínom a hráčovi ponúkneme náhradný tréning.

Hráčovi kolektívneho tréningu sa v prípade jeho neprítomnosti neposkytuje náhradná hodina.

V prípade, že hráč zruší tréning neskôr ako 48 hodín vopred, bude mu účtovaná plná suma za tréning.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, víchrica alebo teplota vzduchu pod 8 stupňov) bude individuálny alebo skupinový tréning zrušený a bude ponúknutý náhradný tréning.

bottom of page