top of page

Tenisová škola Jozefa Mikovíniho pravidelne organizuje letné týždenné tenisové kempy pre deti a mládež od 5 do 19 rokov pod dohľadom tenisových trénerov počas školských prázdnin v júli a auguste. Na deti a mládež čaká zábava, hry, rôzne športové aktivity a samozrejme tenisové tréningy prispôsobené ich veku a individuálnym zručnostiam.

PRÁZDNINY

V POHYBE

Letné kempy pre malých tenistov aj netenistov

AKO KEMP PREBIEHA A PRE KOHO JE URČENÝ?

Deti počas týždňa od pondelka do piatku dochádzajú na celý deň do kempu, zvyčajne od 8:30 do 17:00. Na začiatku ich rozdelíme do skupín podľa veku a tenisových zručností. Počas dňa sa okrem tenisových tréningov organizujú aj športové hry a na záver kempu na deti čaká súťaž v tenisových zručnostiach podľa výkonnosti. V prípade zlého počasia je k dispozícii klubovňa a krytá terasa. 

Deti majú zabezpečenú celodennú stravu v klubovom bufete (desiata, teplý obed, olovrant, pitný režim), ktorá je zahrnutá v cene kempu. 

Program počas dňa je približne nasledovný:

08.00 - 09.00     stretnutie v klube, príchod

09.00 - 09.30     pohybová príprava pod vedením trénerov

09.30 - 10.00     desiata

10.00 - 12.00     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

12.00 - 13.00     obed

13.00 - 13.30     oddych

13.30 - 15.30     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

15.30 - 16.00     olovrant

16.00 - 16.30     pohybové hry pod vedením trénerov

16.30 - 17.00     odchod domov

Kemp je určený pre všetky deti a mládež od 4 do 16 rokov a môžu to byť i úplní začiatočníci. Deti rozdelíme do skupín podľa veku ako aj ich zručnosí  a všetky aktivity a tréningy prispôsobíme ich individuánym potrebám. Začiatočníkov hravou formou uvedemie do sveta tenisu a pri pokročilých deťoch sa zameriame na zdokonalenie ich techniky i pohybu pod dohľadom profesionálnych tenisových trénerov. 

KDE SA KEMP KONÁ?

Priamo v areáli Doprastavu, kde celú letnú sezónu sídli  TK Tennis Classic. K dispozícii je okrem antukových kurtov aj veľký športový areál s množstvom zelene, detská klubovňa, bufet, krytá terasa, šatne a sprchy.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Tenisové kurty v areáli Doprastavu

ADRESA:

Mlynské Nivy 64, 821 05 Bratislava

bottom of page