Prázdinové tenisový kempy pre deti aj závodných hráčov 

PRÁZDNINY

V POHYBE

Tenisová škola Jozefa Mikovíniho v júli a aguste 2019 organizuje letné týždenné tenisové kempy pre deti a mládež, od začiatočníkov až po závodných hráčov pod vedením profesionálnych tenisových trénerov.

1. kemp:    01.07.2018 – 05.07.2018

2. kemp:    15.07.2018 – 19.07.2018

3. kemp:    29.07.2018 – 02.08.2018

4. kemp:    12.08.2018 – 16.08.2018

TERMÍNY KEMPOV 2019
vždy od pondelka do piatku
denne od 8:30 do 16:30
150 € za týždenný kemp (5 dní)
  • cena je konečná, zahŕňa tréningy, program a celodennú stravu s pitným režimom, ktoré sú zabezpečené priamo v areáli klubu 

  • minimálny počet hráčov v kempe je 8

  • dieťa/hráča je možné prihlásiť do kempu aj v jednotlivých dňoch

PRIHLÁŠKA

Kontaktná osoba: Marta Mikovíniová 

VOLAJTE:  +421 0903 774 769
PROGRAM KEMPU

08.00 - 09.00     stretnutie v klube, príchod

09.00 - 09.30     pohybová príprava pod vedením trénerov

09.30 - 10.00     desiata

10.00 - 12.00     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

12.00 - 13.00     obed

13.00 - 13.30     oddych

13.30 - 15.30     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

15.30 - 16.00     olovrant

16.00 - 16.30     pohybové hry pod vedením trénerov

16.30 - 17.00     odchod domov

Ďalšie informácie:

  • malých aj veľkých hráčov na začiatku rozdelíme do skupín podľa veku a tenisových zručností

  • počas dňa sa budú organizovať okrem tenisových tréningov aj športové hry

  • na záver kempu zorganizujeme súťaž v tenisových zručnostiach podľa výkonnosti

  • v prípade zlého počasia bude k dispozícii klubovňa a krytá terasa

Tréneri: Jozef Mikovíni, Veronika Gróf Mikovíniová, Marián Kornoš

Miesto konania: tenisové kurty v areáli Doprastavu, ul. Mlynské Nivy 64, Bratislava

Možnosť parkovania vo vnútri areálu.

© 2018 TK Tennis Classic

OFICIÁLNY PARTNER:

LINKY:

122_sty.jpg
123_etenis.jpg
124_itf.jpg
125_tenniseurope.jpg
  • Facebook
  • Instagram