top of page

LETNÉ TENISOVÉ KEMPY PRE DETI AJ ZÁVODNÝCH HRÁČOV

Tenisová škola Jozefa Mikovíniho v júli a auguste organizuje týždenné tenisové kempy pre deti a mládež od začiatočníkov až po závodných hráčov pod vedením profesionálnych tenisových trénerov. Na účastníkov čaká zábava, hry, rôzne športové aktivity a samozrejme tenisové tréningy prispôsobené ich veku a individuálnym zručnostiam.

Termíny kempov 2024
Vždy pondelok - piatok od 8:30 - 16:30
Cena: 180 € 
za týždenný kemp (5 dní)

1. kemp:    08.07.2024 – 12.07.2024

2. kemp:    22.07.2024 – 26.07.2024

3. kemp:     05.08.2024 – 09.08.2024  ZRUŠENÝ

4. kemp:    19.08.2024 – 23.08.2024

Minimálny počet hráčov v kempe je 8.

V cene kempu sú zahrnuté:

  • profesionálne tenisové tréningy, hry a iný program počas kempu

  • teplý obed a olovrant

  • neobmedzené využívanie areálu klubu 

Dieťa / hráča je možné prihlásiť do kempu aj v jednotlivých dňoch (40 €/ 1 deň)

Prihláška

Stiahnite si a vyplňte prihlášku do tenisového kempu v požadovanom termíne.

Podpísanú prihlášku pošlite mailom na mikovinky@gmail.com alebo osobne do tenisového klubu v areáli Doprastavu

Pre viac informácií volajte 0903 774 769

Kontaktná osoba: Marta Mikovíniová 

Pre koho sú kempy určené

Kemp je určený pre deti už od štyroch rokov ako aj mládež, a to od úplných začiatočníkov až po závodných hráčov. Deti a mladých hráčov rozdelíme do skupín podľa veku ako aj ich zručností  a všetky aktivity a tréningy prispôsobíme ich individuálnym potrebám. Začiatočníkov hravou formou uvedieme do sveta tenisu a pri pokročilých deťoch a závodných hráčoch sa zameriame na zdokonalenie ich techniky i pohybu pod dohľadom profesionálnych tenisových trénerov. 

Deti i závodní hráči počas týždňa od pondelka do piatku dochádzajú na celý deň do kempu, zvyčajne od 8:30 do 17:00. Na začiatku ich rozdelíme do skupín podľa veku a tenisových zručností. Počas dňa sa okrem profesionálnych tenisových tréningov organizujú aj športové hry a na záver kempu na všetkých čaká súťaž v tenisových zručnostiach podľa výkonnosti. V prípade zlého počasia je k dispozícii klubovňa a krytá terasa. 

Deti a hráči majú v cene kempu zabezpečenú stravu v klubovom bufete (teplý obed, olovrant). 

Ako kempy prebiehajú

Denný program kempov

08.00 - 09.00     stretnutie v klube, príchod

09.00 - 10:00     pohybová príprava pod vedením trénerov

10.00 - 12.00     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

12.00 - 13.00     obed

13.00 - 13.30     oddych

13.30 - 15.30     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

15.30 - 16.00     olovrant

16.00 - 16.30     pohybové hry pod vedením trénerov

16.30 - 17.00     odchod domov

Miesto konania kempov

Tenisové kurty v areáli Doprastavu

Mlynské Nivy 64

821 05 Bratislava

Kempy prebiehajú priamo v areáli Doprastavu, kde celú letnú sezónu sídli  TK Tennis Classic. K dispozícii je okrem antukových kurtov aj veľký športový areál s množstvom zelene, detská klubovňa, bufet, krytá terasa, šatne a sprchy.

bottom of page