Tenisová škola Jozefa Mikovíniho v júli a auguste organizuje týždenné tenisové kempy pre deti a mládež od začiatočníkov až po závodných hráčov pod vedením profesionálnych tenisových trénerov. Na účastníkov čaká zábava, hry, rôzne športové aktivity a samozrejme tenisové tréningy prispôsobené ich veku a individuálnym zručnostiam. Viac o programe kempu 

PRÁZDNINY

V POHYBE

Letné tenisové kempy pre deti aj závodných hráčov

TERMÍNY KEMPOV 2021
vždy od pondelka do piatku 8:30 - 16:30

1. kemp:    05.07.2021 – 09.07.2021

2. kemp:    12.07.2021 – 16.07.2021

3. kemp:    19.07.2021 – 23.07.2021

4. kemp:    02.08.2021 – 06.08.2021

5. kemp:    09.08.2021 – 13.08.2021

6. kemp:    16.08.2021 – 20.08.2021

Minimálny počet hráčov v kempe je 8.

CENA: 175 € 
týždenný kemp (5 dní)

ALL

INCLUSIVE

Dieťa / hráča je možné prihlásiť do kempu aj v jednotlivých dňoch (40 €/ 1 deň)

V cene kempu (5 dní) sú zahrnuté:

  • profesionálne tenisové tréningy, hry a iný program počas kempu

  • celodenná strava (desiata, teplý obed, olovrant) a pitný režim

  • neobmedzené využívanie areálu klubu 

PRIHLÁŠKA
prihláste sa už dnes
VOLAJTE:  +421 0903 774 769

Kontaktná osoba: 

Marta Mikovíniová 

KDE SA KEMP KONÁ?

Priamo v areáli Doprastavu, kde celú letnú sezónu sídli  TK Tennis Classic. K dispozícii je okrem antukových kurtov aj veľký športový areál s množstvom zelene, detská klubovňa, bufet, krytá terasa, šatne a sprchy.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Tenisové kurty v areáli Doprastavu

ADRESA:

Mlynské Nivy 64, 821 05 Bratislava

AKO KEMP PREBIEHA A PRE KOHO JE URČENÝ?
 

Deti i závodní hráči počas týždňa od pondelka do piatku dochádzajú na celý deň do kempu, zvyčajne od 8:30 do 17:00. Na začiatku ich rozdelíme do skupín podľa veku a tenisových zručností. Počas dňa sa okrem profesionálnych tenisových tréningov organizujú aj športové hry a na záver kempu na všetkých čaká súťaž v tenisových zručnostiach podľa výkonnosti. V prípade zlého počasia je k dispozícii klubovňa a krytá terasa. 

Deti a hráči majú v cene kempu zabezpečenú celodennú stravu a pitný režim priamo v klubovom bufete (desiata, teplý obed, olovrant, pitný režim). 

Program počas dňa je približne nasledovný:

08.00 - 09.00     stretnutie v klube, príchod

09.00 - 09.30     pohybová príprava pod vedením trénerov

09.30 - 10.00     desiata

10.00 - 12.00     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

12.00 - 13.00     obed

13.00 - 13.30     oddych

13.30 - 15.30     tenisový tréning podľa výkonnostných skupín

15.30 - 16.00     olovrant

16.00 - 16.30     pohybové hry pod vedením trénerov

16.30 - 17.00     odchod domov

Kemp je určený pre deti už od štyroch rokov ako aj mládež, a to od úplných začiatočníkov až po závodných hráčov. Deti a mladých hráčov rozdelíme do skupín podľa veku ako aj ich zručností  a všetky aktivity a tréningy prispôsobíme ich individuálnym potrebám. Začiatočníkov hravou formou uvedieme do sveta tenisu a pri pokročilých deťoch a závodných hráčoch sa zameriame na zdokonalenie ich techniky i pohybu pod dohľadom profesionálnych tenisových trénerov.