top of page
trening024.jpg
DSC_0384.JPG

HĽADÁME NOVÉ TALENTY

TENIS OD ZÁKLADOV AŽ PO TURNAJE

V tenisovej  škole pod vedením  Mgr. Jozefa Mikovíniho  sa venujeme deťom od 3 do 18 rokov a hráčom nad 18 rokov,  ktorí sa chcú stať úspešnými tenistami, prípadne sa naučiť základy tenisu. Tenisové tréningy sú rozčlenené do vekových a  výkonnostných skupín.​

Tenisová škola pre deti, mládež a závodných hráčov

ZAČIATOČNÍCI

 od 3 do 6 rokov

MIERNE POKROČILÍ

od 6 do 10 rokov

POKROČILÍ

od 10 do 18 rokov

HRÁČI
OD 18 ROKOV

Tréningy pre najmenšie deti vedieme hravou formou, pričom sa zameriavame sa na:
 

 • všestranný rozvoj koordinačných a motorických predpokladov tenisu

 • špeciálne tenisové cvičenia pre začiatočníkov, zoznámenie sa s priestorom, loptičkou, raketou a tenisovým pohybom na dvorci

 • zvládnutie ako sa správne sa rozcvičiť, správne držať raketu, postaviť sa k úderu a zahrať loptičku cez sieť

Tých, ktorí zvládnu úroveň pre začiatočníkov zaradíme do skupiny pokročilých.

 

 • na tréningoch sa hráči naučia techniku jednotlivých úderov, ktorú budú postupne zdokonaľovať.

 • pohyb po dvorci sa stane pre nich samozrejmosťou a budú schopní hrať zápasy s rovesníkmi.

 • zabezpečený je aj kondičný tréning, kompenzačné cvičenia a masáže

 • možnosť účasti detí na turnajoch družstiev v príslušných vekových kategóriách

Táto skupina je pre hráčov, ktorí už ovládajú všetky tenisové údery a ktorí zvládnu hru na celom tenisovom dvorci.

Cieľom trénigov je  hlavne:

 • príprava hráčov na dosiahnutie vysokej úrovne techniky, ktorá je hlavným predpokladom na dosiahnutie najlepšieho výsledku

 • príprava hráčov na tenisové turnaje,

 • poradenstvo pri výbere tenisových turnajov

 • zabezpečený je aj kondičný tréning, kompenzačné cvičenia a masáže

Hráči, ktorí hrávajú tenisové turnaje a prístup k ich príprave je individuálny. Zabezpečíme pre nich:

 • kompletný tréningový program založený na individuálnych potrebách hráčov

 • kondičný program, kompenzačné cvičenia a masáže

 • poradenstvo pri výbere turnajov

 • príprava na turnaje

bottom of page